Český svaz chovatelů

Sdružení chovatelů koček - Plemenná kniha

pí. Alice Šimková

Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 284 683 440, fax 284 681 451

 

ŽÁDOST  O  PŘIZNÁNÍ  OCENĚNÍ:

 

DISTINGUISHED  MERIT

 (DM)

 

 

kocourovi/kočce*: ________________________________________________________

 

datum narození: _________________________ (CZ)ČSCH LO/RIEX: ______________

 

jméno majitele, adresa (vč. PSČ) _____________________________________________

 

________________________________________________________________________

*) nehodící se škrtněte

 

jméno zvířete

EMS

přiznaný titul/ocenění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K přiznání ocenění Distinguished Merit (DM) je třeba, aby min. 10-ti (kocour) / 5-ti (kočka) jeho potomkům byl již přiznán titul IC nebo IP nebo ocenění DM.

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Kopie přiznaných titulů a ocenění přikládám.

 

 

V ____________________________________    dne _____________________________

 

 

Podpis žadatele: ___________________________________________________________