Český svaz chovatelů

Sdružení chovatelů koček - Plemenná kniha

pí. Alice Šimková

Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 284 683 440, fax 284 681 451

 

 

 

ŽÁDOST  O  PŘIZNÁNÍ  OCENĚNÍ:

 

DiISTINGUISHED SHOW MERIT

(DSM)  

 

 

kočce: __________________________________________________________________

 

datum narození: _________________________ (CZ)ČSCH LO/RIEX: ______________

 

jméno majitele, adresa (vč. PSČ) _____________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

 

výstava - místo

datum

1. BIS

 

 

2. BIS

 

 

3. BIS

 

 

4. BIS

 

 

5. BIS

 

 

6. BIS

 

 

7. BIS

 

 

8. BIS

 

 

9. BIS

 

 

10. BIS

 

 

 

 

 

K přiznání ocenění Distinguished Show Merit (DSM) je třeba získat min. na 10 mezinárodních výstavách titul BIS a to v časovém rozpětí nejméně 2 roky a 1 den. POZOR! žádejte až od 2.1.2005!!!

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Kopie získaných ocenění (diplomů a posudků) přikládám.

 

 

V ____________________________________    dne _____________________________

 

 

Podpis žadatele: ___________________________________________________________