Český svaz chovatelů

Sdružení chovatelů koček - Plemenná kniha

pí. Alice Šimková

Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 284 683 440, fax 284 681 451

 

 

ŽÁDOST  O  PŘIZNÁNÍ  TITULU:

 

EVROPSKÝ  ŠAMPION *

EVROPSKÝ  PREMIOR *

(EC / EP)

 

 

kočce: __________________________________________________________________

 

datum narození: _________________________ (CZ)ČSCH LO/RIEX: ______________

 

jméno majitele, adresa (vč. PSČ) _____________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

získaná ocenění

výstava - místo

datum

jméno posuzovatele

1. CACE/CAPE*

 

 

 

2. CACE/CAPE*

 

 

 

3. CACE/CAPE*

 

 

 

4. CACE/CAPE*

 

 

 

5. CACE/CAPE*

 

 

 

6. CACE/CAPE*

 

 

 

7. CACE/CAPE*

 

 

 

8. CACE/CAPE*

 

 

 

9. CACE/CAPE*

 

 

 

*) nehodící se škrtněte

 

K přiznání titulu Evropský šampion/Evropský premior (EC/EP) je třeba získat na 9 mezi -národních výstavách FIFe 9 x ocenění CACE/CAPE od min. 3 různých posuzovatelů  v min. 3 různých zemích.

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Kopie získaných ocenění (diplomů + posudků) přikládám.

 

 

V ____________________________________    dne _____________________________

 

 

Podpis žadatele: ___________________________________________________________