Český svaz chovatelů

Sdružení chovatelů koček - Plemenná kniha

pí. Alice Šimková

Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 284 683 440, fax 284 681 451

 

 

 

ŽÁDOST  O  PŘIZNÁNÍ  TITULU:

 

MEZINÁRODNÍ  GRANDŠAMPION *

MEZINÁRODNÍ  GRANDPREMIOR *

(GIC / GIP)

 

 

kočce: __________________________________________________________________

 

datum narození: _________________________ (CZ)ČSCH LO/RIEX: ______________

 

jméno majitele, adresa (vč. PSČ) _____________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

získaná ocenění

výstava - místo

datum

jméno posuzovatele

1. CAGCIB/CAGPIB*

 

 

 

2. CAGCIB/CAGPIB*

 

 

 

3. CAGCIB/CAGPIB*

 

 

 

4. CAGCIB/CAGPIB*

 

 

 

5. CAGCIB/CAGPIB*

 

 

 

6. CAGCIB/CAGPIB*

 

 

 

*) nehodící se škrtněte

 

K přiznání titulu Mezinárodní grandšampion/Mezinárodní grandpremior (GIC/GIP) je třeba získat na 6 mezinárodních výstavách FIFe 6 x ocenění CAGCIB/CAGPIB od min. 3 různých posuzovatelů v min. 3 různých zemích.

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Kopie získaných ocenění (diplomů + posudků) přikládám.

 

 

V ____________________________________    dne _____________________________

 

 

Podpis žadatele: ___________________________________________________________