Český svaz chovatelů

Sdružení chovatelů koček - Plemenná kniha

pí. Alice Šimková

Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 284 683 440, fax 284 681 451

 

 

 

 

ŽÁDOST  O  PŘIZNÁNÍ  TITULU:

 

MEZINÁRODNÍ  ŠAMPION *

MEZINÁRODNÍ  PREMIOR *

 (IC / IP)

 

 

kočce: __________________________________________________________________

 

datum narození: _________________________ (CZ)ČSCH LO/RIEX: ______________

 

jméno majitele, adresa (vč. PSČ) _____________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

 

získaná ocenění

výstava - místo

datum

jméno posuzovatele

1. CACIB/CAPIB*

 

 

 

2. CACIB/CAPIB*

 

 

 

3. CACIB/CAPIB*

 

 

 

*) nehodící se škrtněte

 

 

K přiznání titulu Mezinárodní šampion/Mezinárodní premior (IC/IP) je třeba získat na 3 výstavách FIFe v min. 2 různých zemích 3 x ocenění CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů.

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Kopie získaných ocenění (diplomů + posudků) přikládám.

 

 

V ____________________________________    dne _____________________________

 

 

Podpis žadatele: ___________________________________________________________