designed by dan.friml.com
Databáze
Databáze obsahuje chovatelské stanice Sdružení chovatelů koček FIFe a organizace CFA.

Chcete hledat v databázi?
Vyhledávat můžete dle jednotlivých položek (jméno, plemeno, kraj...)
Nebo kombinovaně (plemeno + kraj zároveň)
Více v nápovědě na stránce databáze.

Chcete přidat svou chovatelskou stanici do databáze?
Zde je formulář

Chcete změnit údaje u své chovatelské stanice?


Anbio.cz


Naším online partnerem je:
Web kočičky Adélky

Další spřítelené weby:
Kočky-online.cz

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi

Modrý kocouř

Nalezenci.cz

Pražský spolek ochránců zvířat

Cats.sk

Mačičky.sk

Veterinární ordinace a kliniky v ČR

Zooactive.cz

Rozmálka.cz

Labrescuenc.org

Gen C pro akromelanické odznaky

Gen C ve svých recesivních podobách způsobuje depigmentaci (zesvětlení barvy) na určitých částech těla kočky a mění barvu očí. Typickým příkladem je barmská a siamská kočka, či britské nebo perské kočky, nazývané colorpoint.


C - dominantní zbarvení bez odznaků
cb - vloha pro barmskou depigmentaci
cs - vloha pro siamskou depigmentaci, tzv. odznaky
ca - vloha pro tzv. neúplný albinismus, srst kočky je bílá, oči mají světle modrou barvu
c - vloha pro úplný albinismus, srst je bílá, oči mají vlevem absence pigmentu a prosvítání krve z očních cévek růžovou až červenou barvu

klesá dominance, plně zbarvená kočka bez odznaků může nést vlohu pro barmské nebo siamské zesvětlení a vlohy ca a c pro albinismus. Kočka s barmskou nebo siamskou depigmentací nemůže nést vlohu pro plnou barvu, může nést vlohu pro albinismus. Albinotická kočka nemůže nést vlohu pro plnou barvu nebo odznaky.

C
cb, cs
ca
cMožné kombinace genů
Plná barva CC Nenese vlohu pro zesvětlení
Ccb Nese vlohu pro barmskou depigmentaci
Ccs Nese vlohu pro siamskou depigmentaci
Cca Nese vlohu pro neúplný albinismus
Cc Nese vlohu pro úplný albinismus
Barmská depigmentace cbcb Homozygot, nenese jinou vlohu
cbca Nese vlohu pro neúplný albinismus
cbc Nese vlohu pro úplný albinismus
Siamská depigmentace cscs Homozygot, nenese jinou vlohu
csca Nese vlohu pro neúplný albinismus
csc Nese vlohu pro úplný albinismus
Neúplný albín caca Homozygot, nenese vlohu pro úplný albinismus
cac Nese vlohu pro úplný albinismus
Úplný albín cc Nenese žádnou vlohu

Kromě barmské a siamské depigementace je známa ješte tonkinská depigmentace. Jedná se o heterozygota cbcs, jehož barva odznaků je mezi barmským a siamským zesvětlením.


Příklad křížení dvou koček s tonkinskými odznaky
cb cs
cb cbcb cbcs
cs cbcs cscs

Z tabulky je vidět, že při křížení dvou tonkinských koček se narodí polovina koťat s tonkinským zbarvením, čtvrtina se siamským a čtvrtina s barmským.

Ze dvou siamských koček (cscs) se nemůže narodit orientální kotě.

Ze dvou orientálek (Ccs) se může narodit siamské kotě.