designed by dan.friml.com
Databáze
Databáze obsahuje chovatelské stanice Sdružení chovatelů koček FIFe a organizace CFA.

Chcete hledat v databázi?
Vyhledávat můžete dle jednotlivých položek (jméno, plemeno, kraj...)
Nebo kombinovaně (plemeno + kraj zároveň)
Více v nápovědě na stránce databáze.

Chcete přidat svou chovatelskou stanici do databáze?
Zde je formulář

Chcete změnit údaje u své chovatelské stanice?


Anbio.cz


Naším online partnerem je:
Web kočičky Adélky

Další spřítelené weby:
Kočky-online.cz

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi

Modrý kocouř

Nalezenci.cz

Pražský spolek ochránců zvířat

Cats.sk

Mačičky.sk

Veterinární ordinace a kliniky v ČR

Zooactive.cz

Rozmálka.cz

Labrescuenc.org

Gen S pro bílou skvrnitost
Známe tři typy bílé skvrnitosti:

Van - převažuje bílá, pouze barevné skvrny na hlavě, barevný ocas a tolerují se i tři drobné barevné skvrny na těle
Harlekýn - bílá barva zaujímá 2/3 až 3 plochy srsti
Bikolor - bílá barva zaujímá 1/3 až 1 plochy srsti

Van Harlekýn Bikolor

S - dominantní alela pro bílou skvrnitost
s - recesivní alela pro barvu bez bílých skvrn

U genu pro bílou skvrnitost se projevuje tzv. neúplná dominance, kdy dominantní homozygot SS se fenotypem liší od heterozygota Ss.

SS - dominantní homozygot, zbarvení van
Ss - heterozygot, zbarvení bikolor nebo harlekýn (stejný genotyp, ale jiný fenotyp, viz. obrázek)
ss - zbarvení bez bílých skvrn

Příklady křížení

Dva heterozygoti (harlekýn x harlekýn, herlekýn x bikolor, bikolor x bikolor)
S s
S SS Ss
s Ss ss

Při křížení dvou heterozygotů (bikolor nebo harlekýn), se můžou narodit koťata zbarvení van, bikolor nebo harlekýn i koťata bez bílých skvrn.
Zbarvení bikolor a harlekýn jsou genotypově totožná, liší se pouze fenotypem a při jejich chovu se uplatňuje selekce.