designed by dan.friml.com
Databáze
Databáze obsahuje chovatelské stanice Sdružení chovatelů koček FIFe a organizace CFA.

Chcete hledat v databázi?
Vyhledávat můžete dle jednotlivých položek (jméno, plemeno, kraj...)
Nebo kombinovaně (plemeno + kraj zároveň)
Více v nápovědě na stránce databáze.

Chcete přidat svou chovatelskou stanici do databáze?
Zde je formulář

Chcete změnit údaje u své chovatelské stanice?


Anbio.cz


Naším online partnerem je:
Web kočičky Adélky

Další spřítelené weby:
Kočky-online.cz

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi

Modrý kocouř

Nalezenci.cz

Pražský spolek ochránců zvířat

Cats.sk

Mačičky.sk

Veterinární ordinace a kliniky v ČR

Zooactive.cz

Rozmálka.cz

Labrescuenc.org

Geny A a T pro kresbu

Gen A (aguti faktor) ve svých dominantních podobách způsobuje projev kresby na srsti kočky (každá kočka má kresbu, ale projeví jen při dominantní konstalaci genu A). Kresby rozeznáváme čtyři:


Ticked tabby (habešská kresba) - tvoří ji pouze takzvaný ticking - chlup kočky je pruhovaný, srst je tmavší podél páteře (tzv. úhoří pruh)
Tygrování - pruhy
Tečkování - tečky
Mramorování - oválné skvrny či silnější pruhy než u tygrování

Ticked Tabby       Tygrování

Tečkování       Mramorování

Tygrování a tečkování mají stejný genotyp, liší se fenotypem a proto je další chov například tečkovaných koček závislý na selekci tečkovaných koťat.

A - dominantní alela pro kresbu, tzv. aguti
a - recesivní alela pro plnou barvu bez kresby, tzv. non aguti

AA - kočka je s kresbou
Aa - kočka je s kresbou a nese vlohu pro plnou barvu
aa - kočka nemá kresbu a nenese jí

U červených a krémových zvířat se kresba projeví i tehdy, není-li přítomen aguti gen A. Proto je chov červených a krémových koček bez kresby založen na selekci. Červené a krémové kočky tedy mohou být fenotypově s kresbou, ale genotypově bez kresby. Je-li červená či krémová kočka fenotypově i genotypově s kresbou zjistíme tehdy, pokud se ze spojení s jinou kočkou bez kresby narodí koťata s kresbou jiné barvy než červené či krémové.
Př. Ze spojení černé kočky a červeně mramorovaného kocoura se narodí želvovinová kočka s kresbou nebo černý kocour s kresbou, pak otec koťat je genotypově s kresbou, tedy má aguti faktor A.


Kresba ticked tabby je dominantní, může nést gen pro tečkování (tygrování) nebo mramorování. Tečkování (tygrování), může nést gen jen pro mramorování, ne pro ticked tabby

Ta - ticked tabby - habešská kresba
T - tečkování, tygrování
tb - mramorování
Zbarvení Kombinace genů Vysvětlení kombinace genů
Ticked tabby TaTa Nenese vlohu pro jiný typ kresby
TaT Nese vlohu pto tečkování (tygrování)
Tatb Nese vlohu pro mramorování
Tečkování tygrování TT Nenese vlohu pro jiný typ kresby
Ttb Nese vlohu pro mramorování
mramorování tbtb Nenese vlohu pro jiný typ kresby

Křížení kočky  ticked tabby bez vlohy pro dlaší kresbu a kocoura s mramorovanou kresbou
Ta Ta
tb Tatb Tatb
tb Tatb Tatb

Křížení dvou ticked tabby koček s vlohou pro mramorování
Ta tb
Ta TaTa Tatb
tb Tatb tbtb

Z křížení homozygotní kočka TaTa s projevem kresby ticked tabby s kočkou s jakýmkoliv projevem kresby nemůže vzniknout jiná kresba než ticked tabby.
Ze dvou ticked tabby koček s vlohou pro mramorování se může narodit mramorované kotě.