designed by dan.friml.com
Databáze
Databáze obsahuje chovatelské stanice Sdružení chovatelů koček FIFe a organizace CFA.

Chcete hledat v databázi?
Vyhledávat můžete dle jednotlivých položek (jméno, plemeno, kraj...)
Nebo kombinovaně (plemeno + kraj zároveň)
Více v nápovědě na stránce databáze.

Chcete přidat svou chovatelskou stanici do databáze?
Zde je formulář

Chcete změnit údaje u své chovatelské stanice?


Anbio.cz


Naším online partnerem je:
Web kočičky Adélky

Další spřítelené weby:
Kočky-online.cz

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi

Modrý kocouř

Nalezenci.cz

Pražský spolek ochránců zvířat

Cats.sk

Mačičky.sk

Veterinární ordinace a kliniky v ČR

Zooactive.cz

Rozmálka.cz

Labrescuenc.org

Gen W pro bílou barvu

Gen W (white) ve svých dominantních podobách zapřičiňuje to, že kočka je celá bílá. Pozor, nezaměňovat s kočkami, které mají jen část srsti bílou, v tomto případě se jedná jen o bílou skvrnitost, kterou určuje úplně jiný gen. Bílá barva je "nejsilnější" ze všech, to znamená, že "překryje" ostaní barvy, které kočka nese.


W - dominantní alela pro bílou barvu
w - recesivní alela pro jinou než bílou barvu

WW - dominantní homozygot, kočka je celá bílá a nenese vlohu pro jinou abrvu - její potomci budou vždy bílí
Ww - kočka je bílá, ale nese vlohu pro jinou barvu - její potomci můžou být jiné než bílé barvy
ww - kočka není bílá

Jinou než bílou barvou se myslí ta, kterou kočka "pod bílou" skrývá (červená, černá, modrá, čokoládová atd.)

Křížení homozygotně bílé kočky WW a nebílé kočky ww - koťata budou vždy bílá s vlohou pro nebílou barvu

W W
w Ww Ww
w Ww Ww

Křížení dvou heterozygotních bílých koček – může být i nebílé kotě
W w
W WW Ww
w Ww ww

Potomci homozygotní bílé kočky budou vždy bílí, i když druhý rodič bude jinak zbarvený.
I z dvou bílých koček se může narodit jinak zbarvené kotě.
Pokud je kotě bílé, musí být  alespoň jeden rodič bílý.