designed by dan.friml.com
Databáze
Databáze obsahuje chovatelské stanice Sdružení chovatelů koček FIFe a organizace CFA.

Chcete hledat v databázi?
Vyhledávat můžete dle jednotlivých položek (jméno, plemeno, kraj...)
Nebo kombinovaně (plemeno + kraj zároveň)
Více v nápovědě na stránce databáze.

Chcete přidat svou chovatelskou stanici do databáze?
Zde je formulář

Chcete změnit údaje u své chovatelské stanice?


Anbio.cz


Naším online partnerem je:
Web kočičky Adélky

Další spřítelené weby:
Kočky-online.cz

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi

Modrý kocouř

Nalezenci.cz

Pražský spolek ochránců zvířat

Cats.sk

Mačičky.sk

Veterinární ordinace a kliniky v ČR

Zooactive.cz

Rozmálka.cz

Labrescuenc.org

Základní pojmy genetiky koček

Pro orientaci v následujících textech je nutné znát základní pojmy genetiky a principy dědičnosti genů, aby pro vás byl text srozumitený. Nebojte se, je to v podstatě jednoduché.

Každý gen se skládá ze dvou alel např. (DD, Dd, dd). Alela může být buď dominantní nebo recesivní. Vlastnost, kterou nese dominantní alela přebíjí vlastnost, kterou nese alela recesivní. Alely se označují písmeny, velkými pro dominantní alelu (D) a malými pro recesivní alelu (d).


Některé geny jsou "silnější" než jiné, to v praxi znamená, že překryjí účinek jiných genů.
Například červený kocour může s mít s nečervenou kočkou černá, modrá či čokoládová a lilová koťata, záleží na tom, které geny "pod červenou barvou"kocour nese. Nejsilnějsí barvou je bílá (celá bílá kočka, ne kočka s bílými skvrnami), po ní červená a její mutace (želvovinová, krémová) a po ní černá, "nejslabší" barvy jsou modrá, čokoládová a lilová a skořicová a plavá.

Genotyp - barva vyjádřená zápisem genů, např Bb Dd ss je genotyp černé kočky
Fenotyp - jak kočka vypadá ve skutečnosti - např. Bb Dd Ss je genotyp černobílé kočky, která může být harlekýn (více bílé) nebo bikolor (více černé). Z toho vyplývá, že dvě kočky můžou mít stejný genotyp, ale jiný fenotyp. Naopak dvě fenotypově stejné černé kočky můžou mít jiný genotyp (BB DD, Bb DD, Bb Dd, podrobně si vysvětlíme v dalších kapitolách).

Jak se geny dědí?
Jednoduše. Každý gen z matčiny strany se spojí s genem otce a vzniká tak gen nový, který určije barvu kotěte. Jak jsme si řekli na začátku, každý gen má dvě alely a záleží, která alela z matčiny strany se spojí s jednou z alel otce.
Například máme-li kočku s genotypem na D genu Dd a otce s také s genotypem Dd, mohou se narodit koťata s genotypy:

DD - první alela matky a první alela otce
Dd - první alela matky a druhá alela otce
Dd - druhá alela matky a první alela otce (dominantní alela se zapisuje jako první)
dd - druhá alela matky a druhá alela otce

Takto probíhá dědičnost na všech jednotlivých genech. Každá kočka má všechny geny, o kterých dále bude řeč. Její barva záleží na tom, jakou kombinaci alel v genech ona kočka má, ale o tom už více v jednotlivých kapitolách.